JUICE SUSTAINABLE INITIATIVE

Nu tar vi första steget mot hållbart odlad juice

Vårt mål är att alla frukter och grönsaker vi köper in ska vara hållbart odlade senast år 2030. Ett viktigt steg i det arbetet är vår medverkan i ett globalt initiativ för att förbättra miljömässiga och sociala förhållanden på gårdarna där vi köper in frukt och grönsaker.

Initiativet går ut på att tillsammans med odlarna förbättra miljömässiga och sociala förhållanden på gårdarna. Odlarna förbinder sig till ett förbättringsprogram och gör löpande självskattningar inom ett stort antal frågor. Självskattningen följs sedan upp av en oberoende tredje part som säkerställer att gårdarna lever upp till det de säger.

Redan nu är vi glada och stolta att meddela att alla apelsiner vi köper in från Brasilien samt alla äpplen kommer från gårdar som anslutit sig till branschens hållbarhetsinitiativ och uppnått kraven som ställs för certifiering. Därför trycker vi nu märkningen ”Juice Sustainable Initiative” på våra apelsin- och äppeljuicer.

Vi hoppas att det gör det lättare för dig som konsument att göra ett mer hållbart val. Nu arbetar vi med att öka initiativet till att innefatta fler frukter och grönsaker från fler länder. Vi kommer även att fortsätta utvecklingen av vårt segment inom ekologisk juice.

Här kan man läsa mer om det globala branschinitiativet:

https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/sustainable-juice-covenant/

 

Frågor och svar: Juice Sustainable Initiative 

Vad betyder märkningen Juice Sustainable Initiative?
Märkningen "Juice Sustainable Initiative" innebär att vi har köpt in frukter och/eller grönsaker till den aktuella produkten från hållbarhetscertifierade gårdar enligt ett massbalanssystem.

Vem står bakom märkningen?
Märkningen “Juice Sustainable Initiative” är något som Eckes-Granini har tagit fram för att hjälpa konsumenterna att göra ett hållbart val. Bakom märkningen ligger ett brett branschinitiativ som heter The Sustainable Juice Covenant där vi tillsammans med stora delar av branschen vill ta ansvar för människor och miljö på en global nivå. Målet att göra inköp, produktion och handel med frukt- och grönsakssaft, puréer och deras koncentrat hållbart odlat fram till 2030.

Vilka produkter har idag märkningen här i Sverige?
Märkningen ”Juice Sustainable Initiative” finns på fyra av våra apelsinjuicer, Apelsin 1L, Apelsin 1,75L, Sweet Brazil 1L och Mild Orange 1,75L samt våra äppeljuicer på 1L och 1,75L. 

Hur fungerar certifieringen?
Det går ut på att tillsammans med odlarna förbättra miljömässiga och sociala förhållanden på gårdarna där frukt och grönsaker odlas. Odlarna förbinder sig till ett förbättringsprogram och gör löpande självskattningar inom ett stort antal frågor. Självskattningen följs sedan upp av en oberoende tredje part som säkerställer att gårdarna lever upp till det de säger.

Frukt och grönsaker i produkterna kommer från gårdar som har nått kriterierna för SAI-FSA Performance Level Bronze eller bättre (silver, guld). Nivån de uppnår måste verifieras genom granskning av en oberoende tredje part för att erkännas av Eckes-Granini.
Läs mer om metoden för certifiering här: https://saiplatform.org/fsa/

Vad är SAI och FSA?
Sustainable Agriculture Initiative (SAI) är det ledande globala initiativet för utveckling av en hållbar livsmedelsproduktion. Deras verktyg ”Farm Sustainability Assessment” (FSA) används av stora delar av livsmedelsindustrin för att utvärdera gårdars hållbarhetsarbete. FSA-verktyget bygger på en självskattning som gården gör och som täcker sociala och miljömässiga kriterier.

SAI-FSA har fyra nivåer: Guld, Silver, Brons och Inte ännu brons. "Hållbart odlat" betyder att frukt eller grönsaker som kommer från gårdar som har nått SAI-FSA nivån brons eller bättre (silver, guld).

https://saiplatform.org/fsa/

Vad betyder det att gårdarna uppnått bronsnivån?
SAI/FSA-bedömningen innehåller totalt 112 frågor som odlarna behöver svara på. Frågorna är indelade i tre kategorier efter deras hållbarhetsnivå: "elementär", "grundläggande" och "avancerad".

Om odlarna i SAI-FSA-bedömningen lever upp till 100% av de ”elementära” frågorna och minst 75% av de ”grundläggande” frågorna kan de kallas hållbara enligt Sustainable Juice Covenant. Det finns naturligtvis utrymme för förbättringar för dessa odlare. För att uppnå SAI-FSA-kraven måste odlare också ha en förbättringsplan. Det innebär att odlaren med tiden kommer att förbättras från brons till silver och guld.

Vad är skillnaden mellan de olika nivåerna guld, silver och brons?
SAI / FSA-bedömningen innehåller totalt 112 frågor som odlarna behöver svara på. Frågorna är indelade i tre kategorier efter deras hållbarhetsnivå. Dessa är: "elementär", "grundläggande" och "avancerad". På vilken nivå gårdarna hamnar bygger på hur många av frågorna de uppfyller. 

  • Brons: 100% av de "elementära" frågorna och minst 75% av de "grundläggande" frågorna är uppfyllda.

  • Silver: 100% av "elementära" frågor, 100% av "grundläggande" frågor och mindre än 75% av "avancerade" frågor är uppfyllda.

  • Guld: 100% av de "elementära" frågorna uppfylls, 100% av de "grundläggande" frågorna, minst 75% av de "avancerade" frågorna.

Vilka incitament finns det för en odlare att stiga högre än bronsnivån?
För att uppnå SAI-FSA-kraven och behålla certifieringen måste odlare ha en förbättringsplan. Det innebär att odlaren med tiden kommer att förbättras från brons till silver och guld.

Kommer det att få en positiv effekt för miljön och odlarna när man köper juice med märkningen ”Juice Sustainable Initiative”?
Det är hela idén med märkningen, alla gårdar som är med i programmet måste ha en förbättringsplan. Det innebär att odlaren över tid kommer att klättra från brons till silver och guld. Så om du som konsument köper juice med märkningen ”Juice Sustainable Initiative” stödjer du deras arbete med att förbättra verksamheten ur ett miljömässigt och socialt perspektiv.

Kan ni garantera att varenda apelsin eller äpple i den märkta juicen är hållbart odlad?
Både ja och nej. God Morgon® köper motsvarande vår årsvolym av apelsin- och äppeljuice från hållbart odlade gårdar utifrån massbalansprincipen. Det innebär att vi inte kan garantera att alla apelsiner eller äpplen i en enskild förpackning kommer ifrån hållbarhetscertifierade gårdar. Däremot har Massbalanssystemet optimerat processen för odlare att sälja deras hållbara skörd.

Massbalansprincipen innebär att inköp av apelsiner och äpplen kan bestå av en mix av både hållbart certifierade och icke hållbart certifierade. Men för varje ton apelsiner och äpplen som köps in, är en lika stor andel skördad och levererad, som produkt och kan säljas som en hållbart odlad.

Massbalansprincipen är väl använd inom andra kategorier såsom kaffe, elektricitet, kakao, te etc. Oavsett vilket system som inköpen baseras på, massbalans eller segregerat system, är fördelen för miljön densamma. Massbalansprincipen driver således den hållbara agendan och motiverar våra leverantörer att bli mer hållbara.

När kommer fler frukter och grönsaker från fler länder att inkluderas?
Vi kan inte ge en exakt tidplan men målet med initiativet är att kontinuerligt öka andelen hållbara juicer och puréer för att år 2030 bara ha hållbar juice i sortimentet.

Varför är det endast apelsinjuice från Brasilien som får märkningen?
Vårt mål är att inkludera fler länder men Brasilien är den största apelsinproducenten i världen så det är naturligt att börja där. Vår största leverantör av apelsinjuicekoncentrat Cutrale kan intyga att alla gårdar som förser Eckes-Granini Group med apelsinjuice (NFC och FCOJ) från Brasilien har verifierats enligt SAI-FSA och uppnår minst Performance Level Bronze. Detta gäller leveranser sedan 1 juli 2019.

Varför har inte alla juicer från God Morgon märkningen ”Juice Sustainable Initiative”?
Vårt mål är att alla frukter och grönsaker vi köper in ska vara hållbart odlade till 2030. Just nu har vi en garanti på att all apelsin- och äppeljuicekoncentrat som vi importerar odlas hållbart. Vi arbetar för att lägga till fler hållbart odlade frukter och grönsaker från fler länder över tid.

Endast produkter med hållbart odlade frukter och grönsaker får använda märkningen. Så även om apelsinerna i vår juice God Morgon® Tropical är certifierade på bronsnivå så kommer förpackningen inte att ha märkningen eftersom vi ännu inte har säkrat att de andra frukterna i produkten är hållbart odlade.

Är produkter med denna märkning också ekologiska?
Nej, ekologiskt och "Juice Sustainable Initiative" odlade är inte samma sak. I framställningen av ekologiska råvaror får jordbrukaren till exempel inte använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. SAI-FSA verifieringen tillåter bekämpningsmedel som finns med på den brasilianska apelsinbranschens lista över godkända bekämpningsmedel. Den överensstämmer med den vi har i Europa och Sverige över tillåtna bekämpningsmedel. Medan ekologiskt jordbruk fokuserar på ekologi och biologisk mångfald, handlar "Juice Sustainable Initiative" om ett långsiktigt hållbart jordbruk där även flera sociala aspekter och arbetsförhållanden vävs in.

Vad är Sustainable Juice Covenant?
Sustainable Juice Covenant är ett globalt initiativ med målet att göra inköp, produktion och handel med frukt- och grönsakssaft, puréer och deras koncentrat 100 procent hållbart fram till 2030. Det är samordnat av IDH (The Sustainable Trade Initiative) och stöttas av den europeiska juiceföreningen AIJN. Medlemskap i initiativet är öppet för alla aktörer i hela leverantörskedjan. Genom att gå med i Sustainable Juice Covenant ansluter sig medlemmar att tillsammans arbeta mot det gemensamma målet.


Läs mer om initiativet här: https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/sustainable-juice-covenant/