KLIMATKOMPENSERING

Nu är våra 1L förpackningar 100% klimatkompenserade

Plasten i våra förpackningar hjälper till att förlänga juicens hållbarhet och spelar därför en viktig roll. Nu har vi skapat en mer hållbar förpackning genom att byta ut den tunna fossila plastbarriären i 1L kartongen till skogsbaserad plast av tallolja. Talloljan har sitt ursprung från det nordiska skogsbruket och är en restprodukt som inte leder till ökade utsläpp. Fördelen med skogsbaserad plast i jämförelse med fossilt framställd plast är att det inte påverkar fossila ämnen i marken. Processen bidrar inte heller till högre utsläpp i någon annan sektor. Dessutom har den vita korken på kartongen byts också ut till en skogsbaserad kork av tallolja.

Tack vare den förnybara plasten och nya korken reducerar vi vårt koldioxidutsläpp med 25% jämfört med vår tidigare förpackning*. Resterande 75% klimatkompenserar vi för. Vilket innebär att God Morgon 1L Kartong blir 100% klimatkompenserad genom att kompensera återstående utsläpp och är certifierad via ’The Carbon Neutral Protocol’ och ’PAS 2060 Standard’. Klimatkompensationen inkluderar utvinning och produktion av material, produktion av kartongen och distribution från förpackningsleverantören till återförsäljaren.

Vad innebär klimatkompensering?
Klimatkompensering är ett sätt att sätta ett pris på koldioxidutsläpp och låta företag och andra organisationer agera för klimatförändringar idag snarare än imorgon. Oftast innebär det investeringar i projekt som bidrar till koldioxidutjämning.  Flertalet projekt som är kopplat till klimatkompensering, ger även ytterligare fördelar såsom skapande av jobb och skydd för biologisk mångfald.

Vårt mål är att kunna minska vårt klimatavtryck så mycket som möjligt och samtidigt säkerställa av vår juice håller kvalitén i den förpackning vi använder. Genom att klimatkompensera, hjälper vi till att koldioxidutjämna vilket bidrar till att snabbt minska de globala utsläppen av växthusgaser som har en effekt nu.

Vilka projekt investerar God Morgon i för att klimatkompensera?
Den avgift God Morgon betalar för att klimatkompensera supporterar två projekt som är utvalda av God Morgons förpackningsleverantör, Elopak.

Ugastove: Subsidierar tillverkning och försäljning av bränsleeffektiva spisar i Uganda för att förbättra matlagningsförhållandena och minska inomhusluftföroreningen samt bidra till lokal ekonomisk tillväxt (Gold Standard).

Rimba Raya: Skyddar den lokala regnskogen och orangutanger i Borneo, Indonesien genom att 1) stimulera lokalbefolkningen för att skydda skogen, och 2) förhindrande av olaglig skogsavverkning (The Climate, Community and Biodiversity Standards (CCB).

Projekten är noga utvalda av God Morgons förpackningsleverantör, Elopak som har letat efter projekt som har flera fördelar såsom sociala fördelar, skapar arbete m.m. Projekten behövde också vara internationellt välkända och följa ansedda standarder som Gold Standard (GS), Verified Carbon Standard (VCS), The Climate, Community & Biodiversity Standards (CCB). Dessa projekt är också låg riskprojekt av hög kvalitet med verifierade koldioxidbesparingar. Därför valdes Ugastove (Gold Standard) och Rimba Raya (VCS, CCB).

 

*Källa: Elopak