EKOLOGI

BÖRJA DAGEN EKOLOGISKT

Vår juice är pressad av ekologisk solmogen frukt, odlad med omsorg om dig och naturen. Inom ekologisk odling får varken konstgödsel eller syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel användas. Frukterna får växa och mogna på egna villkor. Med vår ekologiska juice tar vi ett steg tillsammans mot en bättre morgondag - och en riktig god morgon. 

God Morgon® lanserade sin första ekologiska juice redan år 2000 och har sedan dess utvecklat många spännande ekologiska smakblandningar. Läs mer om produkterna här.

Våra ekologiska juicer är certifierade med EU:s EKO märke, EU-lövet som är en enhetlig visuell symbol för ekologiska produkter inom EU. Symbolen får bara användas på produkter som har certifierats som ekologiska av ett godkänt kontrollorgan och uppfyller strikta villkor för hur de produceras, bearbetas, transporteras och lagras. Läs mer om certifieringen här.

God Morgon® bidrar till EU:s mål, att år 2030 ska 25% av EU:s jordbruk vara ekologiskt med hjälp av EU:s strategi "från jord till bord". Läs mer om strategin här