FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

GOD MORGON® LANSERAR NYA FASTSITTANDE KORKAR

I linje med EU:s engångsplastdirektiv som träder i kraft under 2024 lanserar God Morgon® nya fastsittande korkar på kartong- och PET förpackningar. Nya direktivet kräver att korkar på engångsförpackningar, d.v.s. PET flaskor och kartongförpackningar under 3 liter ska ha en kork som sitter fast. Detta innebär att korken sitter kvar på förpackningen och där med sorteras tillsammans med den och inte tappas bort eller förorenar miljön.

Eftersom denna övergång kräver en viss ledtid och justering av förpackningsdesign och fyllningsprocesser så kommer vi att fasa in de nya korkarna steg för steg. Nu finns nya korken på våra 1L och 250ml kartongförpackningar samt våra PET flaskor. Senare under våren kommer även våra storpack i 1,75L kartong att få de nya korkarna. Som en del av denna process så får våra korkar även nytt material som i genomsnitt använder 25 % mindre plast.

För hela Eckes-Granini koncernen så kommer detta leda till en minskning med cirka 400 ton plast per år. Vi kommer också att spara 600 ton CO2-utsläpp per år. Övergången till fastsittande korkar är en del av vårt pågående projekt för att optimera förpackningar med ett mål i åtanke: hållbar användning av råmaterial. Som en del av detta arbetar vi också kontinuerligt med att minska vikten på våra PET-flaskor och därigenom minska materialanvändningen och CO2-utsläppen.

 

FRÅGOR & SVAR OM ÅTERVINNING AV VÅRA NYA KORKAR


Hur ska jag sortera en kartongförpackning med fastsittande kork?
Kartongförpackningen ska sorters som kartong och korken ska separeras enkelt av slutanvändaren (dvs det ska inte krävas verktyg eller större kraft) för att sedan sortera plastkorken som plast. Genom att separera och sortera plastkorken för sig finns det möjlighet att materialåtervinna även den.

Om plastkorken inte går att avlägsna enkelt, om den sitter för hårt så är det okej att låta den sitta kvar på kartongförpackningen och sortera den tillsammans som papper. Om korken sitter kvar på förpackningen kommer plasten tas om hand och sorteras ut i processen och gå till förbränning.

Hur ska jag sortera en PET förpackning med fastsittande kork?
Den nya fastsittande korken underlättar att återvinna varje del av en flaska när man druckit upp den. Nya förpackningen säkerställer att korken alltid följer med när våra flaskor pantas och på så sätt ökar vi till återvinningen och minskar nedskräpningen.

Kan en juiceförpackning som består av olika material återvinnas?
Ja, det kan den. Våra kartongförpackningar består av kartong med en plasthinna på insidan och en plastkork. Plasthinnan skiljs åt från kartongen i återvinningsprocessen. Förpackningen ska därför sorteras som pappersförpackning och den fastsittande plastkorken hör hemma hos de andra plastförpackningarna. I allmänhet gäller samma sak för alla förpackningar som består av flera sammansatta material. De ska sorteras efter det materialet det är mest av i förpackningen.

Vad gör jag om den fastsittande korken sitter för hårt och inte går att slita av med handkraft?
Om korken inte går att tas bort med enkel handkraft så är det okej att låta den sitta kvar på förpackningen och sortera som papper. 

Vad händer med det insamlade förpackningsmaterialet?
Alla förpackningar som lämnas till FTI transporteras till återvinningsanläggningar, som materialåtervinner så mycket som möjligt av det insamlade materialet. Det som inte går att materialåtervinna går till energiutvinning som ersättning för fossil råvara i industrin.

Läs mer om svenska återvinningsregler för privatpersoner här: Lär dig om pappersförpackningar - FTI