TEAM RYNKEBY

ETT VÄLGÖRENHETSPROJEKT SOM HJÄLPER SVÅRT SJUKA BARN

Team Rynkeby är ett välgörenhetsprojekt som samlar in pengar till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden genom små och stora initiativ som sker under ett helt år för att hjälpa svårt sjuka barn och deras familjer till en bättre framtid.

Team Rynkeby består av olika cykelteam som idag är totalt 2100 motionscyklister med 550 funktionärer fördelade i 58 lokala team från Danmark, Sverige, Finland, Norge, Färöarna, Island, Tyskland och Schweiz. Varje team arbetar aktivt för att samla in pengar genom sponsorer och en rad olika event- och insamlingsaktiviteter. Välgörenhetsprojektet avslutas varje år genom att teamet tillsammans cyklar 120 mil till Paris. Alla insamlade medel går sedan till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden där 80% av insamlingen går till forskning. Resterande 20% går till mjuka medel, som exempelvis stöttning till drabbade familjer.

Team Rynkeby lyckades under 2023 samla in över 28 miljoner kronor för att hjälpa barn med allvarliga sjukdomar. Sedan starten 2011 har projektet samlat in över 293 miljoner kronor till Barncancerfonden och Barnhjärnfonden. 

Finansiering av projektet
Rynkeby Foods AS har fram till år 2016 varit ansvarig för alla centrala kostnader kopplade till Team Rynkeby-fonden. 2016 såldes företaget till det tyska juiceföretaget Eckes-Granini. Försäljningen innebar en omorganisation som gör att Rynkeby Foods inte längre säljer sina produkter i hela Norden, utan fokuserar på den danska marknaden och att vara produktionsenhet till Eckes-Granini.

Detta innebär att Rynkeby Foods inte längre stöttar Team Rynkeby fondens drift i hela Norden utan endast i Danmark. Här har Eckes-Granini gått in och stöttat det arbete som Team Rynkeby gör i övriga länder i Norden och har placerat projektets arbete i Sverige, Norge och Finland under det svenska och väletablerade juicevarumärket God Morgon®. Det är God Morgon® som ser till att alla insamlade medel i Sverige, Norge och Finland fortfarande går oavkortat till svårt sjuka barn.

I Danmark och Island är det fortfarande Rynkeby Foods som finansierar välgörenhetsprojektet och i Tyskland är det juicemärket hohes C som står för finansieringen. Alla team runt om i Europa som genomför cykelloppet till Paris cyklar mer eller mindre gemensamt för välgörenhet trots de lokala namnskillnaderna. Med sina gula cyklar och tröjor fungerar Team Rynkeby fortfarande som ett gemensamt cykelteam för välgörenhet

Så går insamlingen till
Varje år samlar Team Rynkeby in pengar för att stödja barn med kritiska sjukdomar. Alla deltagare i Team Rynkeby täcker sina egna kostnader som cykel, cykelkläder och hotellkostnader (lagsponsorer kan täcka bränsle för bilar, färjekostnader, träningshelger etc.)

De centrala kostnaderna för projektet globalt täcks av Eckes-Granini - genom sina varumärken God Morgon, Rynkeby och Hohes C - samt de olika organisationer som får tillgodo göra sig pengarna från de insamlade medlen.