BARNCANCERFONDEN & BARNHJÄRNFONDEN

INSAMLING TILL SVÅRT SJUKA BARN

Cancer och hjärnsjukdomar är allvarliga och ofta livslånga sjukdomar som ger fruktansvärda konsekvenser och utmaningar för barn att leva med. Genom att stötta Barnhjärnfonden och Barncancerfonden kan vi hjälpa barn och familjer att få ett bättre liv tillsammans.

Barncancerfonden
Team Rynkeby skänker majoriteten av sina insamlade medel till Barncancerfonden för att forskningsinsatser ska kunna utvecklas och bidra till att barncancerforskningen kan hitta skonsamma behandlingsmetoder så att barn som drabbas inte bara överlever utan också får möjlighet att leva ett normalt liv efter sjukdomen. Barn som överlever cancer får allvarliga biverkningar av behandlingarna som de får gå igenom, i värsta fall kan de innebära att de aldrig kommer kunna leva ett normalt liv igen.

Barncancerfonden är en non-profit organisation som inte får några ekonomiska medel från stat, kommun eller landsting och är därför beroende av företag och privatpersoner som samlar in pengar för deras arbete att kunna bekämpa barncancer.

Barnhjärnfonden
Barnhjärnfonden är en del av Hjärnfonden som finansierar livsviktig forskning om barnhjärnan. De arbetar för att öka kunskapen om hjärnrelaterad ohälsa för att minska skamkänslor och förbättra livskvaliteten hos de barn och unga som drabbas. 

Genom Team Rynkebys event Skolloppet skänker vi alla insamlade medel till Barnhjärnfonden. Våra insatser och insamlade medel behövs för att kunna stödja svårt sjuka barns hälsa och få mer kunskap kring hur hjärnrelaterade funktionsnedsättningar påverkar barn.

Tusentals barn drabbas varje år av hjärnsjukdomar eller hjärnskador och många barn och familjer kämpar för att möta alla de utmaningar som de ställs inför när ett barn är svårt sjuk eller att som nära anhörig till någon är svårt sjuk. Genom att samla in pengar tillsammans för Barnhjärnfonden bidrar vi till att ge fler barn hjälp och få fler barnhjärnor friska.