SKOLLOPPET

SKOLELEVER SAMLAR IN PENGAR TILL BARNHJÄRNFONDEN

Team Rynkeby anordnar Skolloppet varje år för skolelever i Sverige som springer till förmån för svårt sjuka barn. Att delta i Skolloppet är gratis för alla elever och ger möjlighet att vara en del av en stor gemenskap som gör skillnad för andra barn.

Från och med 2020 går alla insamlade medel från Skolloppet till Barnhjärnfonden som finansierar livsviktig forskning om barnhjärnan vilken ökar kunskapen om hjärnrelaterad ohälsa för att förbättra livskvalitén hos de drabbade.

Tusentals barn drabbas varje år av hjärnskador eller hjärnsjukdomar. Mer forskning behövs inom området då många barn dagligen kämpar med de utmaningar som hjärnrelaterade skador medför, samtidigt som också fler unga lider av psykisk ohälsa som depressioner och självmordstankar.

För de elever som deltar i Skolloppet finns möjlighet att ingå ett mikrosponsoravtal vilket innebär att familj, företag och vänner kan vara med och skänka ett mindre belopp för varje kilometer eller varv som eleverna genomför. Varje gåva stor som liten gör skillnad för både barn och deras familjer som lider av hjärnsjukdom och alla insamlade medel till Barnhjärnfonden doneras av Team Rynkeby.